هزاره ها؛ انسجام، خودباوری و چالش های درونی

نیاد بابه مزاری استرالیا، در بیست و هفتمین سالیاد رهبر شهید بابه مزاری، همایش “هزاره ها؛ انسجام، خودباوری و چالش های درونی” را در شهرهای آدلاید و ملبورن با حضور مهمان های ویژه برگزار می کند.